Chất Liệu: Cotton Blends

Màu Sắc: Xanh Lính

Phong Cách: Thanh Lịch

Độ Giãn: Nhiều

Váy Xanh Lính Tay Lỡ

SKU: LA0098714