Chất Liệu: Polyester

Phong Cách: Đi chơi

Độ Giãn: Ít

Váy Sọc Ngang Nhỏ

SKU: LA00987237