Chất Liệu: 

Độ Giãn: Ít Nhiều

Phong Cách: Tiệc

Màu Sắc: Nền Đen, Hoa

Váy Ống

SKU: LA009872193