Chất Liệu: Cotton

Độ Giãn: Nhiều

Phong Cách: Đi Tiệc

Màu Sắc: Đen

Váy Đen Body

SKU: LA009872111