Chất Liệu: Suede

Độ Giãn: Nhiều

Phong Cách: Thanh Lịch

Màu Sắc: Đỏ

Váy Đối Xứng

SKU: LA00987279