Chất Liệu: Đá

Phong cách: Thanh Lịch 

  1. Màu Sắc: Kim Loại Vàng, Đá Xanh Blue

Bộ Dây Chuyền và Bông Tai