My Story: Huyen Helen Dang 

​Position: Distributor, Vung Tau, Vietnam

Facebook: Nguyễn Tùng

Website: dermalyana.com

Phone: +84707295308

Email : thanhtung250780@gmail.com

"My story is simple

I graduated from university in hospitality studies and have been working in service departments and customer care. I first knew about Dermalyana through one of my cousins who has been living in Australia and often brings some gifts to me when visiting Vietnam, including Radiance Body Lotion by Dermalyana. My family used it and immediately liked it. Since then I have an idea of ​​distributing this product in Vietnam because  I love to introduce an effective product like that to more and more people. I appreciate Rogers Healthcare Pty Ltd for creating many excellent skincare products that bring us happiness."

"Tôi tốt nghiệp ngành du lịch khách sạn và làm việc trong môi trường dịch vụ ,chăm sóc khách hàng. Lần đầu tôi đến với Dermalyana qua người em gái . Em định cư ở Úc và hay gửi tặng quà cho tôi mỗi khi về thăm lại Việt Nam, trong đó có dưỡng thể trắng da Dermalyana. Cả gia đình tôi sử dụng và thích ngay. Kể từ đó tôi nảy ra ý định sẽ phân phối sản phẩm này tại Việt Nam cho mọi người có dịp sử dụng sản phẩm tốt và hiệu quả như thế này. Xin cảm ơn công ty Rogers Healthcare đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm tốt và gián tiếp đem đến hạnh phúc cho chúng ta."